SOL Bestuur en klankbordgroep
Donderdag, 19 November 2020, 10:00 - 12:30
Deze herhaling is een uitzondering op het normale herhaalsysteem
Locatie Burgerkracht Limburg, Mercator 1 te Sittard