De Jeugdwet geeft gemeenten de opdracht te zorgen dat kinderen ‘zo thuis mogelijk kunnen opgroeien’. Dat kan met jeugdhulp in gezinsvormen. Om gemeenten daarbij te helpen is er nu een handreiking en denkkader, waarmee beleidsmedewerkers jeugdhulp in gezinsvormen in gemeentelijk beleid kunt vertalen. Klik hier voor de handreiking (Bron: VNG).