In augustus 2014 werd het passend onderwijs ingevoerd, met als doel "om voor álle kinderen een zo passend mogelijke plek te realiseren". Daarmee hebben scholen een 'zorgplicht' gekregen. In deze Kamerbrief blikt Staatssecretaris Dekker terug op bijna drie jaar passend onderwijs en wordt de tussenbalans opgemaakt. Klik hier voor meer informatie (Bron: Sociaalweb).