Landelijk Nieuws

Nieuwe donorwet voor zorgorganisaties

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar of ouder in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister voor orgaan- en weefseldonatie na overlijden. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van Actieve Donorregistratie. In deze notitie wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen (Bron: VGN).

Bijeenkomsten voor ouderinitiatieven over Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wet vervangt de Wet Bopz en de Wvggz. Deze nieuwe wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een ouderinitiatief. In november organiseren oudervereniging Naar-Keuze en KansPlus verspreid door het land meerdere informatiebijeenkomsten voor betrokken ouders, bestuurders van ouderinitiatieven. Hoe kunt u zich voorbereiden op deze nieuwe wet? Lees meer (Bron: Ieder(In)).

Leerlingenvervoer en passend onderwijs

In wet- en regelgeving is vastgelegd hoe het leerlingenvervoer geregeld moet zijn. Toch ontstaan in de praktijk in tal van situaties knelpunten. De Kinderombudsman heeft hier eind augustus een rapport over uitgebracht. Klik hier om dit rapport te lezen (Bron: Nationale ombudsman). De Kinderombudsman is niet de eerste die knelpunten signaleert. De conclusies in beide volgende publicaties zijn nog altijd actueel.

 

In november 2009 schreef de Nationale ombudsman al het rapport 'Het leerlingenvervoer van gehandicapte kinderen: graag maatwerk onderweg'. In dit rapport worden concrete verbeterpunten opgesomd.

Zie artikel en bijlage (Bron: Nationale ombudsman). In november 2014 publiceerde Ieder(in) de handreiking 'Goed leerlingenvervoer in mijn gemeente'. In deze handreiking worden adviezen gegeven voor lokale belangenbehartigers voor de verordening leerlingenvervoer. Klik hier voor het artikel en de bijlage (bron: Ieder(in)) Ieder(in) heeft veel informatie over leerlingenvervoer. Klik hier ovor de informatie (bron: Ieder(in)).

 

Brochure over de Wmcz 2018

Speciaal voor voor cliëntenraden heeft het LSR een handzame digitale brochure over de Wmcz 2018 (40 pag.) uitgebracht. Met overzichten van verschillen tussen de huidige wet en de Wmcz 2018, verschillen in de procedures, rechten en plichten, een stappenplan medezeggenschapsregeling en informatie over ondersteuning van de cliëntenraad (Bron: het LSR).