AdviesHet ministerie van VWS heeft de klankbordgroep in het leven geroepen, omdat ze de (persoonlijke) ervaringen van cliënten, naasten en zorgmedewerkers wil betrekken bij het programma Volwaardig Leven. VWS wil hen betrekken bij belangrijke mijlpalen in het programma. En Corona is in de ogen van de klankbordgroep zeker een mijlpaal. De klankbordgroep Volwaardig Leven heeft in mei een aantal keren over dit onderwerp gesproken. Waarom? Corona heeft grote invloed op het leven van cliënten, hun naasten en zorgmedewerkers. Het grijpt in op de mogelijkheid om volwaardig te leven. Dat geldt ook voor de leden van de klankbordgroep. De klankbordgroep Volwaardig leven heeft op 3 september een advies hierover uitgebracht met tien aandachtspunten. Het advies kun je hieronder downloaden (Bron: Klankbordgroep Volwaardig Leven).