coronavirus 4914028 1920Het Ministerie van VWS heeft aan KansPlus én aan Sociaal Werk Nederland per mail bevestigd dat de dagbesteding, in lijn met de bestaande richtlijnen van het RIVM, ook in de komende periode gewoon open moet blijven (Bron: Sociaal Werk Nederland). Aan KansPlus werd gemeld dat dit geldt voor de dagbesteding op basis van de Wmo 2015 en de Wlz. Klik hier voor meer informatie over dagbesteding in coronatijd (Bron: Rijksoverheid).