Lokaal Nieuws

Bezoekregeling tijdens corona

KansPlusOp 27 oktober is in de Eerste Kamer de tijdelijks wet Covid-19 aangenomen. In deze wet staan een paar belangrijke bepalingen. Onze actie richting de Tweede Kamer heeft succes gehad en geleid tot enkele amendementen waarin bezoek van mantelzorgers en naasten goed geregeld is:

  • In artikel 58o lid 2 is geregeld dat zorgaanbieders geen beperkingen of andere voorwaarden mogen stellen aan de toegang aan mantelzorgers.
  • In artikel 58o lid 5a staat dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd voor de toegang van tenminste één familielid of naaste, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

In het overleg met vws vanmorgen is nog gesproken over wat met de uitzonderlijke omstandigheden bedoeld kan worden.  We gaan er van uit dat dit echt zo uitzonderlijk moet zijn, dat het ook mogelijk moet zijn om in individueel overleg met de betrokken naast afspraken gemaakt moeten kunnen worden wanneer en hoe bezoek dan wel plaats kan vinden. We zullen aan de VGN voorstellen deze formulering in de handreiking op te nemen.

We adviseren om jullie achterbannen goed te informeren over deze bepalingen, want de ervaring leert dat op lagere niveaus in de organisatie niet altijd bekend is wat wel of niet wettelijk toegestaan is. Recent heb ik zelf ook ervaren dat een locatiemanager met alle goede bedoelingen de locatie op slot deed omdat er een besmetting binnen was. Een ander punt dat goed is om de achterbannen op te wijzen is het feit dat als er nog beperkingen worden opgelegd, deze als vrijheidsbeperkende maatregelen vallen onder de bepalingen van de Wzd. Als mensen hiermee geconfronteerd worden, kunnen ze daar een beroep op doen.

Corona: vinger aan de pols (enquête) + tussenstand

KansPlusKomende week wordt in het overleg van KansPlus met VWS specifiek aandacht besteed aan signalen die op dit moment spelen. De vinger aan de pols enquête was al gesloten, maar omdat weze volgende week gaan kijken naar actuele signalen, is deze weer open gezet. Hij is ook aangevuld met vragen over de gemeente en over zorgaanbieders waar iemand mee te maken heeft. Dit op verzoek vanuit enkele regio’s die graag weten wat in hun omgeving speelt.  Klik hier om naar deze enquête te gaan.

De vragen in Vinger aan de pols hebben vooral betrekking op de VG zorg (wonen en dagbesteding). Ieder(in) heeft op dit moment nog een bredere uitvraag open staan voor mensen met een handicap of een chronische ziekte in het algemeen. Dus graag in de contacten met jullie achterbannen vragen we ook hier nog aandacht voor als dat kan. Klik hier om naar  deze enquête te gaan (Bron: Ieder(In)). Om de resultaten te bekijken (tussenstand), ga dan op deze website naar Publicaties-Rapporten-Resultaten enquete 'Vinger aan de Pols'.

Uitkomsten enquête over versoepeling Corona

checklist 3693113 640In juli 2020 hebben KansPlus, LFB en Ieder(in) een enquête gehouden over de versoepeling van de coronamaatregelen, zoals de bezoekregeling, de mogelijkheid om thuis te logeren en de dagbesteding. Ieder(in) heeft het rapport met de uitkomsten gepubliceerd. De aanbevelingen uit de enquête zijn ook gebruikt om advies te geven aan het Ministerie van VWS.Dit rapport vindt u terug op onze website via het kopje Publicaties- Rapporten: 200811 Eindrapportage-enquete juli 2020.

 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Limburg

Wetzorgendwang1Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening recht hebben op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd) wanneer zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrede ervaren daarover. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieders. De dienstverlening is door de Zorgkantoren regionaal ingekocht. Voor Limburg wordt de functie van de cliëntenvertrouwenspersonen momenteel ingevuld door zeven medewerkers van Burgerkracht Limburg, die onder het label van Adviespunt Zorgbelang gekoppeld zijn aan de VG- en PG-instellingen in onze provincie. Voor meer informatie of om contact op te nemen met een van de cliëntenvertrouwenspersonen, klik dan hier.

Nieuwe vragenlijst over de invloed van coronamaatregelen

checklist 3693113 640 Ieder(In) doet onderzoek naar hoe de coronamaatregelen onze achterban beïnvloeden in het dagelijks   leven. We zouden het zeer op prijs stellen als u aan het onderzoek meedoet. Het invullen van de vragenlijst kost tussen de 10 en 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Klik hier voor meer informatie en klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan. Wilt u de vragenlijst later invullen? dan kan tot en met 31 mei. Alvast bedankt! (Bron: Ieder(In)).