Lokaal Nieuws

Corona: vinger aan de pols (enquête)

KansPlusKomende week wordt in het overleg van KansPlus met VWS specifiek aandacht besteed aan signalen die op dit moment spelen. De vinger aan de pols enquête was al gesloten, maar omdat weze volgende week gaan kijken naar actuele signalen, is deze weer open gezet. Hij is ook aangevuld met vragen over de gemeente en over zorgaanbieders waar iemand mee te maken heeft. Dit op verzoek vanuit enkele regio’s die graag weten wat in hun omgeving speelt.  Klik hier om naar deze enquête te gaan.

De vragen in Vinger aan de pols hebben vooral betrekking op de VG zorg (wonen en dagbesteding). Ieder(in) heeft op dit moment nog een bredere uitvraag open staan voor mensen met een handicap of een chronische ziekte in het algemeen. Dus graag in de contacten met jullie achterbannen vragen we ook hier nog aandacht voor als dat kan. Klik hier om naar  deze enquête te gaan (Bron: Ieder(In)).

Uitkomsten enquête over versoepeling Corona

checklist 3693113 640In juli 2020 hebben KansPlus, LFB en Ieder(in) een enquête gehouden over de versoepeling van de coronamaatregelen, zoals de bezoekregeling, de mogelijkheid om thuis te logeren en de dagbesteding. Ieder(in) heeft het rapport met de uitkomsten gepubliceerd. De aanbevelingen uit de enquête zijn ook gebruikt om advies te geven aan het Ministerie van VWS.Dit rapport vindt u terug op onze website via het kopje Publicaties- Rapporten: 200811 Eindrapportage-enquete juli 2020.

 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Limburg

Wetzorgendwang1Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening recht hebben op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd) wanneer zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrede ervaren daarover. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieders. De dienstverlening is door de Zorgkantoren regionaal ingekocht. Voor Limburg wordt de functie van de cliëntenvertrouwenspersonen momenteel ingevuld door zeven medewerkers van Burgerkracht Limburg, die onder het label van Adviespunt Zorgbelang gekoppeld zijn aan de VG- en PG-instellingen in onze provincie. Voor meer informatie of om contact op te nemen met een van de cliëntenvertrouwenspersonen, klik dan hier.

Nieuwe vragenlijst over de invloed van coronamaatregelen

checklist 3693113 640 Ieder(In) doet onderzoek naar hoe de coronamaatregelen onze achterban beïnvloeden in het dagelijks   leven. We zouden het zeer op prijs stellen als u aan het onderzoek meedoet. Het invullen van de vragenlijst kost tussen de 10 en 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Klik hier voor meer informatie en klik hier om direct naar de vragenlijst te gaan. Wilt u de vragenlijst later invullen? dan kan tot en met 31 mei. Alvast bedankt! (Bron: Ieder(In)). 

 

Uitkomsten enquête ervaringen met Corona

KansPlusOp initiatief van KansPlus en de samenwerkende VG organisaties binnen Ieder(in) is begin april een vragenlijst uitgezet omtrent de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten met het coronabeleid. De enquête was zeer succesvol en is door meer dan 1000 mensen ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

 

Klik op onderstaande links om naar respectievelijk de resultaten van de enquete te gaan en de grafieken met de antwoorden die gegeven zijn in te zien (Bron: Ieder(in)).

 

 

KansPlus heeft inmiddels ook de resultaten van de enquête gedeeld met het ministerie van VWS.Het is de bedoeling om de enquête over 1 of 2 weken weer te herhalen. Hij zal dan ook nog wat breder worden uitgezet met vergelijkbare vragen voor andere doelgroepen in de totale gehandicaptenzorg.