Lokaal Nieuws

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Limburg

Wetzorgendwang1Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening recht hebben op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd) wanneer zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrede ervaren daarover. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieders. De dienstverlening is door de Zorgkantoren regionaal ingekocht. Voor Limburg wordt de functie van de cliëntenvertrouwenspersonen momenteel ingevuld door zeven medewerkers van Burgerkracht Limburg, die onder het label van Adviespunt Zorgbelang gekoppeld zijn aan de VG- en PG-instellingen in onze provincie. Voor meer informatie of om contact op te nemen met een van de cliëntenvertrouwenspersonen, klik dan hier.  Wilt u meer weten over de verschillende vormen van individuele cliëntondersteuning? Klik dan hier (Bron: Burgerkracht Limburg). 

 

Uitkomsten enquête ervaringen met Corona

KansPlusOp initiatief van KansPlus en de samenwerkende VG organisaties binnen Ieder(in) is begin april een vragenlijst uitgezet omtrent de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten met het coronabeleid. De enquête was zeer succesvol en is door meer dan 1000 mensen ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

 

Klik op onderstaande links om naar respectievelijk de resultaten van de enquete te gaan en de grafieken met de antwoorden die gegeven zijn in te zien (Bron: Ieder(in)).

 

 

KansPlus heeft inmiddels ook de resultaten van de enquête gedeeld met het ministerie van VWS.Het is de bedoeling om de enquête over 1 of 2 weken weer te herhalen. Hij zal dan ook nog wat breder worden uitgezet met vergelijkbare vragen voor andere doelgroepen in de totale gehandicaptenzorg.

 

8 weekse dagprogramma voor verstandelijk gehandicapten

Online Dagbesteding Is uw dagbesteding gesloten? Speciaal in deze tijd waarin iederen thuis zit hebben we een gratis 8-wekelijkse online Ontwikkelingsgericht Dagbestedingsprogramma ontworpen. Leuk en leerzaam, elke dag! Voor meer informatie klik hier (Bron: Academie voor Zelfstandigheid).

 

Gevolgen coronavirus voor begeleiders en cliënten

Als je verkouden bent, ga je dan werken als begeleider? En wat woe je als een cliënt griepverschijnselen heeft? De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de actuele adviezen hiervoor op een rij gezet. Klik hier om verder te lezen (Bron: Klik)