Lokaal Nieuws

Manifest Schoolverlaters met een beperking, op weg naar werk?

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben – net als ieder ander - recht op zelfontplooiing. De kans daarop wordt vergroot als de nadruk niet alleen wordt gelegd op arbeidsvermogen en loonwaarde, maar op eigen regie en maatwerk. Dat is van onmisbare waarde voor de participatiemaatschappij. In ons Manifest noemen wij zeven belangrijke aandachtspunten en roepen wij instellingen en organisaties op om deze aandachtspunten toe te passen. 

 

Wij nodigen u uit om het Manifest te lezen en gehoor te geven aan de oproep tot (verdere) samenwerking. Samen met u proberen wij de komende tijd meer zicht te krijgen op de praktijk. Daarvoor is medewerking nodig van scholen, instellingen, gemeenten, kenniscentra, adviesraden sociaal domein enzovoort en zeker ook van jongeren en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Want, als het gaat om de “authentieke stem”, dan moeten zij zich vooral laten horen.

Klik hier om naar het Manifest te gaan.

Klik hier om het begeleidend schrijven bij het Manifest te lezen.

Uitnodiging Maak je Punt! bijeenkomst 1 november

Vanuit het SOL organiseren wij op woensdag 1 november van 19:00 tot 21:00 een bijeenkomst voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun ouders in Heerlen. Doel van deze bijeenkomst is het horen/ ophalen van de authentieke stem van deze jongeren en hun ouders om onzekerheden/ knelpunten die spelen in kaart te brengen. Klik hier voor de uitnodiging.

Huis voor de Zorg introduceert handige app Keukentafelgesprek

Om mensen te helpen om zich goed voor te bereiden op een keukentafelgesprek heeft het Huis voor de Zorg een app ontwikkeld. De app Keukentafelgesprek is een handig hulpmiddel, dat voortbouwt op de brochure ‘Alles om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’. De app Keukentafelgesprek bevat - net als de brochure - veel informatie en tips voor mensen die het keukentafelgesprek willen voorbereiden. Daarnaast bevat de app een hulpmiddel om zelf een digitaal persoonlijk plan te maken. De app is eenvoudig te bedienen en leidt de gebruiker door het proces van het keukentafelgesprek.


Gratis downloaden
U kunt de app Keukentafelgesprek gratis downloaden via Google Play Store (Android) of via App Store (iOS). Wij horen graag uw ervaringen met het gebruik van de app.

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking: wegwijzer

Voor mensen met een verstandelijke beperking is een opname in het ziekenhuis heel ingrijpend. Het plotseling weg moeten uit de vertrouwde omgeving en het vervolgens niet begrijpen wat er in het ziekenhuis gebeurt, leveren veel stress op. Van ouders/begeleiders en verpleegkundigen en artsen vraagt een ziekenhuisopname daarom speciale aandacht. Het Platform VG Noord-Brabant heeft de ‘Wegwijzer voor ouders en persoonlijk begeleiders’ en ‘Aanbevelingen’ voor onder meer verpleegkundigen en artsen ontwikkeld. Zodat de ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking drastisch kan verbeteren. Klik hier voor de wegwijzer en klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Brochure keukentafelgesprek vernieuwd

De brochure ‘Handig om te weten en om niet te vergeten bij het keukentafelgesprek’ is vernieuwd. Er is, onder meer, informatie toegevoegd over ‘Positieve gezondheid’. De gewijzigde herdruk is vanaf  december beschikbaar via het Huis voor de Zorg. Klik hier voor de vernieuwde digitale brochure.