KansPlusOp initiatief van KansPlus en de samenwerkende VG organisaties binnen Ieder(in) is begin april een vragenlijst uitgezet omtrent de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten met het coronabeleid. De enquête was zeer succesvol en is door meer dan 1000 mensen ingevuld. Inmiddels zijn de resultaten verwerkt.

 

Klik op onderstaande links om naar respectievelijk de resultaten van de enquete te gaan en de grafieken met de antwoorden die gegeven zijn in te zien (Bron: Ieder(in)).

 

 

KansPlus heeft inmiddels ook de resultaten van de enquête gedeeld met het ministerie van VWS.Het is de bedoeling om de enquête over 1 of 2 weken weer te herhalen. Hij zal dan ook nog wat breder worden uitgezet met vergelijkbare vragen voor andere doelgroepen in de totale gehandicaptenzorg.