Wetzorgendwang1Sinds 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt onder andere dat cliënten met een verstandelijke beperking en/of een psychogeriatrische aandoening recht hebben op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP Wzd) wanneer zij te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrede ervaren daarover. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de zorgaanbieders. De dienstverlening is door de Zorgkantoren regionaal ingekocht. Voor Limburg wordt de functie van de cliëntenvertrouwenspersonen momenteel ingevuld door zeven medewerkers van Burgerkracht Limburg, die onder het label van Adviespunt Zorgbelang gekoppeld zijn aan de VG- en PG-instellingen in onze provincie. Voor meer informatie of om contact op te nemen met een van de cliëntenvertrouwenspersonen, klik dan hier.  Wilt u meer weten over de verschillende vormen van individuele cliëntondersteuning? Klik dan hier (Bron: Burgerkracht Limburg).