KansPlusEr wordt weer een nieuwe ‘vinger aan de pols’ enquête gehouden. Zo kunnen we periodiek een beeld vormen over hoe de coronaproblemen het dagelijks leven van mensen met een beperking en hun naasten beïnvloeden. We willen een zo groot mogelijke respons krijgen, dus vul de vragenlijst in.

Klik hier om naar de vinger aan de pols enquete te gaan (Bron: KansPlus).