KansPlusOp 27 oktober is in de Eerste Kamer de tijdelijks wet Covid-19 aangenomen. In deze wet staan een paar belangrijke bepalingen. Onze actie richting de Tweede Kamer heeft succes gehad en geleid tot enkele amendementen waarin bezoek van mantelzorgers en naasten goed geregeld is:

  • In artikel 58o lid 2 is geregeld dat zorgaanbieders geen beperkingen of andere voorwaarden mogen stellen aan de toegang aan mantelzorgers.
  • In artikel 58o lid 5a staat dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd voor de toegang van tenminste één familielid of naaste, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden.

In het overleg met vws vanmorgen is nog gesproken over wat met de uitzonderlijke omstandigheden bedoeld kan worden.  We gaan er van uit dat dit echt zo uitzonderlijk moet zijn, dat het ook mogelijk moet zijn om in individueel overleg met de betrokken naast afspraken gemaakt moeten kunnen worden wanneer en hoe bezoek dan wel plaats kan vinden. We zullen aan de VGN voorstellen deze formulering in de handreiking op te nemen.

We adviseren om jullie achterbannen goed te informeren over deze bepalingen, want de ervaring leert dat op lagere niveaus in de organisatie niet altijd bekend is wat wel of niet wettelijk toegestaan is. Recent heb ik zelf ook ervaren dat een locatiemanager met alle goede bedoelingen de locatie op slot deed omdat er een besmetting binnen was. Een ander punt dat goed is om de achterbannen op te wijzen is het feit dat als er nog beperkingen worden opgelegd, deze als vrijheidsbeperkende maatregelen vallen onder de bepalingen van de Wzd. Als mensen hiermee geconfronteerd worden, kunnen ze daar een beroep op doen.