Als SOL organiseren we de authentieke stem van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg. Wij zijn ouders en verwanten die de stem van onze kinderen en familie laten horen. We zijn actief omdat we betrokken zijn bij onze kinderen en familie, we maken ze dagelijks mee en weten als geen ander hoe hun leven eruit ziet.

We signaleren wat er aan de hand is door in zoveel mogelijk raden en cliëntvertegenwoordigingen in Limburg de signalen te horen en te bundelen. Wat er leeft van onderop is waar het ons om gaat. De resultaten uit deze signalen maken we bruikbaar zodat beleidsmakers en uitvoerders hiermee aan de slag kunnen.

 

Wat onderscheidt ons?

We hebben uitgebreide ervaringskennis als ouder, verwante en cliënt-vertegenwoordiger.

We kennen de actuele wet- en regelgeving binnen zorg en welzijn en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste (landelijke) ontwikkelingen in de sector.

We zijn goed vertegenwoordigd binnen relevante netwerken en organisaties op regionaal en landelijk niveau.

We hebben een brede ervaring in medezeggenschap/inspraak en oefenen invloed uit op beleid. Dit doen we via de cliëntvertegenwoordiging in organisaties, door zitting te hebben in participatieraden van gemeenten, door contacten met uitvoerders en beleidsmakers.We zijn betrokken, we voelen een saamhorigheid en zijn geworteld in de regio.