Ontwikkelingen - Participatiewet

augustus 06, 2018

Rapportage: Knelpunten participatie mensen met een beperking

in Participatiewet by Vera Niessen
Hoewel meerdere wetten diverse voorzieningen en regelingen bieden voor mensen met een beperking, ondervinden cliënten nog steeds belemmeringen bij het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning. [...] In dit rapport zijn signalen van cliëntondersteuners…
jan 29, 2018 1057

Vraag bij korting Wajong-uitkering de UWV-toeslag aan

Wajongers met arbeidsvermogen zijn per 1 januari 2018 gekort op hun Wajong-uitkering. Een…
sept 28, 2017 997

Verschillen in toepassing Participatiewet tussen gemeenten

Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie SZW. Tussen gemeenten bestaan verschillen in…
aug 28, 2017 1250

Overheidswerkgevers willen andere invulling banenafspraak

Dat hebben zij in een brief aan de kabinetsinformateur laten weten. Overheidswerkgevers…
juli 11, 2017 937

VGN pleit voor basisinkomen voor mensen met een beperking

Mensen die willen meedoen in de samenleving, maar voor wie een betaalde baan te hoog…
mei 31, 2017 975

Werkgevers willen meer aandacht voor schoolverlaters speciaal onderwijs

Dat is één van de punten, die de werkgeversorganisaties bepleiten in een tienpuntenplan…
apr 10, 2017 1025

Implementatiescan moet werkkansen kwetsbare jongeren vergroten

Dit instrument is ontwikkeld om de kansen op werk voor bv jongeren met een licht…
feb 13, 2017 1082

Goed vervoer nodig om mee te kunnen doen

Goed vervoer is voor mensen met een beperking of chronische aandoening een cruciale…
dec 19, 2016 1059

Ook Eerste Kamer stemt in met verplicht aanbod beschut wonen

Op 15 december 2016 ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet waarin gemeenten…
okt 28, 2016 1118

Maatwerk nodig voor LVB-jongeren in de Participatiewet.

Dat schrijft de LCR in een artikel in Sociaal Bestek. Gemeenten leveren dat maatwerk nu…
okt 10, 2016 1145

Experimenten met meer vrijheid in de bijstand

In 2017 gaan vier gemeenten experimenteren met meer vertrouwen voor de…
okt 07, 2016 1103

Handreiking voor adviesraden over gemeentelijke inkomensondersteuning

Deze handreiking is gemaakt door Ieder(in) en bestemd voor adviesraden in het sociaal…
sept 30, 2016 1197

Onderzoek naar problemen bij aansluiting VSO en Praktijkschool met werk

De Inspectie SZW heeft eind zomer 2015 bij 10 centrumgemeenten onderzoek gedaan naar de…
juli 21, 2016 1175

Handreikingen om mensen met LVB naar werk te begeleiden

Divosa heeft een aantal handreikingen gemaakt ter ondersteuning van professionals die…
juli 21, 2016 1048

14 juli 2016 VN-verdrag echt van kracht gegaan in NL

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag echt van kracht gegaan in Nederland. De Coalitie heeft…

Participatiewet