businessman g3e7dfdb55 1920De stijgende energiekosten en kosten van het levensonderhoud houden de hele samenleving bezig. Het SOL en FGL willen een dringend signaal afgeven over de invloed van deze stijging op de koopkracht van een burger met een Wajong-uitkering. Klik hier om de brief te lezen, die zij hebben verstuurd naar gemeenten om deze problematiek onder de aandacht te brengen.