Ontwikkelingen - Wet Langdurige Zorg

januari 31, 2018

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

in Wet Langdurige Zorg by Vera Niessen
De wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen. De vernieuwing van de wet heeft lang op zich laten wachten. In de ministerraad van 15 december heeft het kabinet eindelijk ingestemd met een nieuw…
nov 09, 2017 883

Campagne ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ begonnen

Deze campagne is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en moet bijdragen…
okt 18, 2017 576

Zorginstituut: Positionering behandeling integraal onderdeel van de Wlz

Behandeling en aanvullende zorgvormen maken bij zorg met verblijf en geclusterd volledig…
sept 28, 2017 606

NZa: zorgkantoren doe meer om wachtlijsten weg te werken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder dit jaar de zorgkantoren gevraagd om…
aug 22, 2017 643

Juist mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem

Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de…
mei 31, 2017 624

NZa publiceert actieplan tegen lange wachttijden in de (langdurige) zorg

De NZa heeft dat plan aan VWS toegestuurd. De NZa vindt dat zorgkantoren veel actiever…
mei 03, 2017 616

Uitgangspunten inkoopbeleid Wlz voor 2018 bekend gemaakt

Deze ‘contouren’ zijn deze week door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerd. Zie…
apr 23, 2017 649

Reactie VWs op berichten over tekortschietende zorg

Op verzoek van de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rijn in een brief op de…
apr 10, 2017 682

‘Langdurige zorg nodig, maar niet te krijgen’

In de vorige Docu-alert meldden we de wachtlijstproblematiek in de VG voor mensen met een…
apr 03, 2017 717

Overgangsregeling bij huishoudelijke hulp bij zorg thuis

Tot 1 april ontvingen thuiswonende cliënten die langdurige zorg via MPT (Modulair Pakket…
apr 03, 2017 958

Waar let de Inspectie op in de intramurale gehandicaptenzorg?

De IGZ heeft dat in een nieuw toetsingskader vastgelegd. Zie voor meer Info dit bericht…
apr 02, 2017 680

NZa-rapport over utvoering langdurige zorg door zorgkantoren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt onder meer toezicht op de zorgkantoren en…
feb 13, 2017 778

Geactualiseerd overzicht maatwerkvoorziening onder Wmo en Wlz 2017

De gemeente Raalte heeft eerder een kort overzicht gemaakt, waarin is aangegeven welke…
feb 01, 2017 677

Rotterdam doet het anders: persoonsvolgende zorg

Hulp uit de Wlz langdurige zorg (Wlz) past niet altijd bij wat mensen nodig hebben. De…
jan 20, 2017 772

Landelijke invoering Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg in 2017

In 2016 hebben 24 zorgaanbieders met steun van VWS en in samenspraak met het…
jan 04, 2017 701

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2017 bekendgemaakt

Het CIZ gebruikt deze regels bij de indicatiestelling. Zie voor meer info dit bericht…