Ontwikkelingen - Wet Langdurige Zorg

Folder wlz
juni 04, 2020

Folder Wlz in heldere taal

in Wet Langdurige Zorg by Vera Niessen
Het CIZ heeft een folder ontwikkeld over de Wlz in heldere taal. Veel Nederlanders hebben namelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen. Een folder lezen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Het CIZ heeft daarom deze folder ontwikkeld omdat het…
jan 31, 2018 1020

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

De wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen regelt de medezeggenschap van cliënten…
jan 02, 2018 1317

MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

Zorgvragers verdwalen in regels en procedures als het gaat om de Wet langdurige zorg…
nov 09, 2017 1429

Campagne ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ begonnen

Deze campagne is onderdeel van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg en moet bijdragen…
okt 18, 2017 951

Zorginstituut: Positionering behandeling integraal onderdeel van de Wlz

Behandeling en aanvullende zorgvormen maken bij zorg met verblijf en geclusterd volledig…
sept 28, 2017 1033

NZa: zorgkantoren doe meer om wachtlijsten weg te werken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eerder dit jaar de zorgkantoren gevraagd om…
aug 22, 2017 986

Juist mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem

Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de…
mei 31, 2017 971

NZa publiceert actieplan tegen lange wachttijden in de (langdurige) zorg

De NZa heeft dat plan aan VWS toegestuurd. De NZa vindt dat zorgkantoren veel actiever…
mei 03, 2017 988

Uitgangspunten inkoopbeleid Wlz voor 2018 bekend gemaakt

Deze ‘contouren’ zijn deze week door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gepubliceerd. Zie…
apr 23, 2017 1035

Reactie VWs op berichten over tekortschietende zorg

Op verzoek van de Tweede Kamer reageert staatssecretaris Van Rijn in een brief op de…
apr 10, 2017 1077

‘Langdurige zorg nodig, maar niet te krijgen’

In de vorige Docu-alert meldden we de wachtlijstproblematiek in de VG voor mensen met een…
apr 03, 2017 1138

Overgangsregeling bij huishoudelijke hulp bij zorg thuis

Tot 1 april ontvingen thuiswonende cliënten die langdurige zorg via MPT (Modulair Pakket…
apr 03, 2017 1472

Waar let de Inspectie op in de intramurale gehandicaptenzorg?

De IGZ heeft dat in een nieuw toetsingskader vastgelegd. Zie voor meer Info dit bericht…
apr 02, 2017 1057

NZa-rapport over utvoering langdurige zorg door zorgkantoren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt onder meer toezicht op de zorgkantoren en…
feb 13, 2017 1144

Geactualiseerd overzicht maatwerkvoorziening onder Wmo en Wlz 2017

De gemeente Raalte heeft eerder een kort overzicht gemaakt, waarin is aangegeven welke…
feb 01, 2017 1018

Rotterdam doet het anders: persoonsvolgende zorg

Hulp uit de Wlz langdurige zorg (Wlz) past niet altijd bij wat mensen nodig hebben. De…