Ontwikkelingen - Wet Langdurige Zorg

Folder wlz
juni 04, 2020

Folder Wlz in heldere taal

in Wet Langdurige Zorg by Vera Niessen
Het CIZ heeft een folder ontwikkeld over de Wlz in heldere taal. Veel Nederlanders hebben namelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen. Een folder lezen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Het CIZ heeft daarom deze folder ontwikkeld omdat het…
jan 31, 2018 1130

Kabinet stemt in met vernieuwde Wmcz

De wet medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen regelt de medezeggenschap van cliënten…
jan 02, 2018 1443

MEE lanceert digitale Wlz-wijzer

Zorgvragers verdwalen in regels en procedures als het gaat om de Wet langdurige zorg…
aug 22, 2017 1087

Juist mensen met complexe zorgvraag raken klem in nieuwe zorgsysteem

Dit blijkt uit de ruim 30.000 meldingen die in een jaar zijn binnengekomen bij de…
apr 03, 2017 1622

Waar let de Inspectie op in de intramurale gehandicaptenzorg?

De IGZ heeft dat in een nieuw toetsingskader vastgelegd. Zie voor meer Info dit bericht…
feb 13, 2017 1265

Geactualiseerd overzicht maatwerkvoorziening onder Wmo en Wlz 2017

De gemeente Raalte heeft eerder een kort overzicht gemaakt, waarin is aangegeven welke…
aug 02, 2016 310

Onafhankelijke clientondersteuning Wlz

Mensen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen voor ondersteuning…