Hulp uit de Wlz langdurige zorg (Wlz) past niet altijd bij wat mensen nodig hebben. De zoektocht naar passende zorg en ondersteuning is ingewikkeld en levert niet altijd de juiste zorg op. In Rotterdam pakken ze het anders aan. Lees meer (Bron: Ieder(in).