De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt onder meer toezicht op de zorgkantoren en brengt daarover jaarlijks een rapport uit. Het Rapport over 2015/2016 is onlangs door VWS aan de Tweede Kamer gestuurd. Zie voor de begeleidende VWS-brief hier; het rapport zelf is hier te vinden (Bron: Rijksoverheid).