Tot 1 april ontvingen thuiswonende cliĆ«nten die langdurige zorg via MPT (Modulair Pakket Thuis)krijgen de huishoudelijke zorg van de gemeenten via de Wmo. Die huishoudelijke hulp is voor hen per 1 april overgegaan naar de Wlz en naar de zorgkantoren. In een aantal  gevallen levert dat problemen op. Daarom heeft VWS een overgangsregeling getroffen. Zie voor meer info daarover hier  bron: VGN). Zie voor een kritische reactie bij die overgang dit bericht (bron: Nationale Zorggids).