De NZa heeft dat plan aan VWS toegestuurd. De NZa vindt dat zorgkantoren veel actiever moeten zijn om (lange) wachttijden in de langdurige zorg te voorkomen. Aanleiding voor dit actieplan zijn (o.m.) de berichten eerder dit jaar dat m.n. groepen met een complexe zorgvraag moeilijk een plaats in de zorg konden vinden. Zie voor meer info over het actieplan dit bericht (bron: Skipr). Het actieplan is  hier te vinden (bron: NZa). Inmiddels heeft Zorgverzekeraars Nederland op het actieplan gereageerd. Zie voor die reactie hier.